SAIRAUDENHOITOKUSTANNUSTEN KORVAUKSET


Sairaudenhoitokorvauksia haettaessa on täytettävä korvaushakemus (SV127) jokaisella hakukerralla. Hakuaika on 6 kuukautta.
Hieronnasta täytetään hakemuksen liitteeksi selvitys, mikäli hoidon antaneen hierojan tiedot eivät käy ilmi tositteista muutoin.
HUOM! Toistaiseksi lomautetuille ei makseta kassan lisäetuuksia, ainoastaan Kela-korvaukset.

************************************************

Silmälasikorvaukset osamaksusopimuksella

Silmälasit korvataan vakuutetulle ja edunsaajalle kassan sääntöjen mukaisesti kolmen vuoden välein. Osamaksusopimuksella ostettujen silmälasien korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan lasien vahvuustodistuksen lisäksi osamaksusopimuksen kopio. Silmälasikorvaus suoritetaan osamaksusopimuksen mukaisesta kokonaissummasta kertakorvauksena kassan sääntöjen mukaiseen enimmäismäärään asti ja seuraavan kerran korvausta voi hakea jälleen kolmen vuoden kuluttua.

*************************************************

HUOM! Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten muutokset voimaan 1.1.2023

Sairausvakuutuslain muutokset (ns. Kela-etuuksien poisto ja leikkaukset yksityishoitojen korvauksista) on vahvistettu 20.12.2022 presidentin esittelyssä. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023.

*************************************************

1.1.2022 alkaen postitamme korvauspäätökset kassan maksamista lisäetuuksista.

Päätöksen liitteenä on aina "Muutoksenhakuosoitus vakuutuskassan sääntöjen mukaisiin lisäetuuksia koskeviin päätöksiin".

Ota yhteyttä kassaan, mikäli sinulla on kysyttävää korvauspäätöksestä.

p. 050 417 8563 tai 050 417 8545

Pyydämme toimittamaan korvaushakemukset liitteineen joko postitse tai sairauskassan talon seinässä olevaan valkoiseen postilaatikkoon.

*************************************************

Coronia hammasklinikka Kotka tarjoaa Karhulan sairauskassan vakuutetuille 1.6.2024:

- hampaiden tarkastus ja muut perushammashoidot -10%

- hammaskiven poisto suuhygienistillä 85 € (45min. käynti)

- hammaskiven poiston yhteydessä soodapuhdistus 25 €

- ei toimisto- tai palvelumaksuja

Varaa aika osoitteesta: https://coronariahammasklinikka.fi/toimipaikat/kot...

*************************************************

HUOMIO! PÄIVITYS ETUUKSIIN 24.8.2020!

Karhulan Sairauskassan hallitus on 24.8.2020 tehnyt päätöksen, että yksityisen sektorin koronatesteistä

ei korvata sairauskassan lisäetuutta, ainoastaan sairausvakuutuuslain mukainen korvaus.

*************************************************

UUSI ALKUOMAVASTUU LÄÄKEKORVAUKSIIN 1.1.2016
Vuoden 2016 alusta alkaen lääkärin määräämistä Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset ylittävät 50 euron alkuomavastuun. Alkuomavastuu kertyy reseptillä ostetuista korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista.

Alkuomavastuun maksaa asiakas kokonaisuudessaan, vasta sen jälkeen maksetaan myös sairauskassan lisäetuutta.

*************************************************
Sairauskassa on solminut suorakorvaussopimuksen SYNLAB Finland Oy:n (ent. Cityterveys Oy) kanssa. Sopimus

koskee lääkärin määräämien tutkimusten ja erikoislääkärin määräämien magneettitutkimusten korvauksia. Suorakorvauksen saat
esittämällä Kela-korttisi.

Sairauskassan hallitus suosittaa, että vakuutetut käyttävät magneettitutkimuksissa SYNLAB Finland Oy:n palveluja niillä paikkakunnilla missä se on mahdollista.