Kassan vakuutetuksi on oikeutettu liittymään kassan toimintapiiriin kuuluvat henkilöt.

Vakuutussuhdetta on haettava kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta tai
työnantajan/osakkaan liittymisestä toimintapiiriin. Kassan vakuutussuhde on toimintapiiriin
kuuluvalle vapaaehtoinen.

1.7.2022 sairauskassan vakuutusmaksut ovat:

- 1,80 % osakkaan vakuutetulta

- 1,85 % työnantajan vakuutetulta

- 1,95 % eläkeläisvakuutetulta

HUOM!

Palkkaa ja eläkettä samanaikaisesti saavalta henkilöltä peritään vakuutusmaksu sekä
palkasta että eläkkeestä. Vakuutetun tulee ottaa yhteyttä sairauskassaan!

Vakuutusmaksujen enimmäismäärät 1.1.2022 alkaen (tai sitä lähinnä olevan palkanmaksukauden alusta) ovat:
- kuukausipalkkaisella 89,10 euroa/kuukausi
- tuntipalkkaisella 41,60 euroa/palkkajakso